Oddział    Dolnośląski  
                                                        

  

 Oddział Dolnośląski 

Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
  
   Wrocław

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *


            
*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    

 

 W dniu 1 marca 2019 roku we Wrocławiu, odbyło się Zebranie Założycielskie 
oddziału SSLWRP.

Zebranie, któremu  przewodniczył ppłk. pil. mgr Jerzy Trzak, podjęło uchwałę o utworzeniu we Wrocławiu,  Dolnośląskiego Oddziału SSLW RP.


*    *    


Uchwałą Zarządu Głównego SSLW RP nr 7/2019 z dnia 7.04.2019 r. 
powołano Oddział Dolnośląski SSLWRP
z siedzibą we Wrocławiu. 
===========================================================Marsz Lotników Wybierając  ponizej odtworzysz Marsz Lotników 


{MEDIA_URL}/MARSZLOTNIKÓW.mp4


Tekst: Aleksandra Zasuszanka                   Muzyka: Stanisław Latwis        (1930 r.)*    *    

Zapraszamy !                    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                      Materiały archiwalne Zarządu Głównego SSLWRP i Oddziału (zdjęcia - ppłk mgr. Bogusław Jędrych).
Opracowanie ppłk inz. Wiesław Adamczyk