Oddział    Dolnośląski  
                                                        
Władze
*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    * Zarząd

    
 ppłk pil. mgr Jerzy Trzak
   Prezes


                                                
    
                  ppłk. dypl. pil. Zygmunt Przebierała  mjr mgr. nawig. Bogusław Jędrych             Wiceprezes                                   Sekretarz


                              
                                                                                                                  
st. chor. szt. pil. Wiesław  Winsztal   ppłk pil. mgr. Mirosław Gumny  
    Skarbnik                                       Członek Zarządu    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *
Komisja Rewizyjna 


Przewodniczący

    
ppłk pil. Andrzej Mita
Członkowie


    
                          

mł. chor. Zbigniew Krasnowski     mjr mgr Andrzej Kotwica.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Materiały archiwalne Zarządu Głównego SSLWRP i Oddziału (zdjęcia - ppłk mgr. Bogusław Jędrych).
Opracowanie ppłk inz. Wiesław Adamczyk