Oddział    Dolnośląski  
                                                        

Rocznica śmierci płk pil. Bolesława Orlińskiego.     


  W dniu 28 lutego 2021 r. na Cmentarzu Św. Rodziny we Wrocławiu  z udziałem wojskowej asysty honorowej oraz zaproszonych gości odbyła się uroczystość z okazji 29. rocznicy śmierci płk pil. Bolesława Orlińskiego. 

  Wojskową asystę honorową wystawiły 16. Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej (poczet sztandarowy) oraz 31. Dolnośląski Batalion Radiotechniczny (posterunek honorowy).

  W uroczystości wzięły udział m.in. delegacje: Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej (ppłk pil. Jerzy Trzak, mjr nawig. Bogusław Jedrych, st. chor. szt. pil. Wiesław Winsztal),  3.Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej,  31.Dolnośląskiego Batalionu Radiotechnicznego,  3.Skrzydła Lotnictwa Transportowego, 2.Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Klubu Lotników „LOTECZKA” oraz Aeroklubu Wrocławskiego.

  Przed uroczystością sekretarz ODSSLWRP mjr rez. Bogusław Jędrych przypomniał zebranym postać i lotnicze dokonania płk pil. Bolesława Orlińskiego. Następnie na grobie płk pil. Bolesława Orlińskiego i Jego małżonki zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalone znicze.


Zdjęcia: kpr Mariusz Dejneka (31. brt)                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pierwsze zebranie organizacyjno - programowe Oddziału  
    
       11 maja 2019 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków Oddziału, na którym wybrano władze Oddziału pierwszej kadencji: prezes – ppłk pil. mgr Jerzy Trzak, wiceprezes – ppłk dypl. pil. Zygmunt Przebierała, sekretarz – ppłk mgr Bogusław Jędrych, skarbnik – st. chor. szt. pil. Wiesław Winsztal, rzecznik dyscyplinarny – ppłk pil. mgr Mirosław Gumny oraz Komisję Rewizyjną: przewodniczący – ppłk pil. Andrzej Mita i członkowie – mł. chor. Zbigniew Krasnowski i mjr mgr Andrzej Kotwica.
      Na zebraniu określono kierunki działania w kadencji, w tym m. in. kultywowanie w środowisku członków  stowarzyszenia,  społeczności  cywilnej,  a  w szczególności  młodzieży,  historii,   tradycji i dorobku jednostek lotnictwa wojskowego RP, zwłaszcza stacjonujących na terenie Dolnego Śląska i Wrocławia oraz podtrzymywanie tradycji narodowych i lotniczych.    W zebraniu uczestniczyła delegacja Zarządu Głównego SSLW RP, której przewodniczył Prezes ZG, gen. dyw. pil Franciszek Macioła, przedstawiając w swoim wystąpieniu, zasady statutowe działania Stowarzyszenia, praktyczną ich realizację oraz współczesne uwarunkowania. Odpowiedział także na pytania uczestników.
    Delegacja ZG w składzie - sekretarz ZG płk dypl. pil. Zenon Zgoła i skarbnik ZG płk dypl. Kazimierz Szkołut. 
    


Gratulacje dla nowo wybranego prezesa Oddziału oraz uhonorowanie okolicznościowym wydawnictwem.Wręczanie legitymacji Stowarzyszenia
   Materiały archiwalne Zarządu Głównego SSLWRP i Oddziału (zdjęcia - mjr mgr. nawig. Bogusław Jędrych).
Opracowanie ppłk inz. Wiesław Adamczyk
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,
78 rocznica powstania Armii Krajowej.
Rocznica śmierci płk pil. Bolesława Orlińskiego

      W dniu 28 lutego 2020 r. na Cmentarzu Św. Rodziny we Wrocławiu odbyły się uroczystości zorganizowane przez Dowódcę 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej – gen. bryg. Dariusza Krzywdzińskiego z udziałem wojskowej asysty honorowej w składzie: poczet sztandarowy z Dowództwa 3. BRt, posterunek honorowy z 31. Dolnośląskiego Batalionu Radiotechnicznego, werbliści i fanfarzysta z Orkiestry Wojsk Lądowych z Wrocławia oraz delegacje żołnierzy z Dowództwa 3. BRt  31. brt. 

   Ponadto w uroczystościach udział wzięli przedstawiciele zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP: prezes – ppłk pil. mgr Jerzy Trzak, wiceprezes – ppłk dypl. pil. Zygmunt Przebierała, sekretarz – mjr Bogusław Jędrych oraz przedstawiciel Aeroklubu Wrocławskiego – Pan Bartłomiej Sachanek.
     Dowódcę brygady reprezentował pan ppłk Jacek POŁEĆ. 
Pierwsza część uroczystości odbyła przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej upamiętniającym straconych w 1945 roku we Wrocławiu kieleckich partyzantów z oddziału „Szarego” i batalionu „Młota”. Powyższa uroczystość była częścią obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i 78. rocznicy powstania Armii Krajowej.

    Druga część uroczystości odbyła się przy grobie płk pil. Bolesława Orlińskiego w 28. rocznicę Jego śmierci. Delegacje żołnierzy zapaliły znicze, zaś przedstawiciele Oddziału Dolnośląskiego złożyli wiązankę kwiatów.Tekst i zdjęcia - mjr mgr. nawig. Bogusław Jędrych


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Święto Lotnictwa 2020 r. 


*    *    

Uroczystości w Garnizonie Wrocław. 

28 sierpnia 2020 r.


     Podczas uroczystości zorganizowanych przez Dowódcę Garnizonu Wrocław, Dowódcę 31 batalionu radiotechnicznego oraz Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP z udziałem asysty honorowej, złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze pod obeliskiem upamiętniającym pilotów 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Granicznej, pod Pomnikiem Lotnictwa Polskiego na Gądowie oraz na grobie płk pil. Bolesława ORLIŃSKIEGO na Cmentarzu Św. Rodziny we Wrocławiu.

   Przed uroczystościami w krótkich wystąpieniach przypomniano historię wojskowych jednostek lotniczych stacjonujących na wrocławskich Strachowicach, historycznych związkach Wrocławia z lotnictwem oraz sylwetkę jednego z najsłynniejszych polskich pilotów związanego z Wrocławiem. Tegoroczne uroczystości ze względu na zagrożenie związane z COVID-19 zorganizowane zostały w ograniczonym zakresie.


  
  
  
  
    
  
  Tekst i zdjęcia - mjr mgr. nawig. Bogusław Jędrych