Dolnośląski Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
 
 
Siedziba we Wrocławiu 
 Prezes ppłk pil. mgr Jerzy Trzak